Korábbi diplomatervek

2000

Fülöp András erdőmérnök jelölt (2000): A RÁBA gyártmányú tehergépkocsik erdészeti alkalmazása (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla).

Horváth Szilárd erdőmérnök jelölt (2000): A TIMBERJACK 810B típusú kihordó és a ráépülő technológia értékelése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla).

Tóth Zita környezetmérnök jelölt (2002): Sopron város zajtérképe (konzulens: Czupy Imre).

Kelemen Sándor szakmérnök jelölt (2002): Hidraulikus cseppképzésű permetezőgép fejlesztése az S-293 típusú gép felújításával (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla).

Mahay Ferenc szakmérnök jelölt (2000): A környezetbe kibocsátott és a dolgozókat érő zaj mérése a Nyugat-magyarországi Egyetem faipari tanműhelyében (konzulens: Czupy Imre).

Váradi Róbert szakmérnök jelölt (2000): Tárnok nagyközség zajtérképe (konzulens: Czupy Imre).

Skerlecz András erdőmérnök jelölt (2000): Az energetikai faültetvény betakarításának gépesítési lehetőségei (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

 

2001

Palkó Attila erdőmérnök jelölt (2001): A privatizáció hatása a Gemenci Erdészeti és Vadgazdálkodási Rt. fahasználataira (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Balázs András erdőmérnök jelölt és Ősz Gusztáv erdőmérnök jelölt (2001): A fakitermelés munkarendszerek kíméletességének vizsgálata az Egererdő Rt. területén (konzulens: Gólya János).

Perjési Tamás erdőmérnök jelölt (2001): A fahasznosítási lánc hazai certifikációs rendszerének kidolgozása (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Major Mátyás erdőmérnök jelölt (2001): A logisztika eredményeinek felhasználása a Szombathelyi Erdészeti Rt-ban (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Kiss Zsolt erdőmérnök jelölt (2001): A vállalkozói fakitermelések vizsgálata a Kunszentmártoni Erdészetben (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Lacsnyi Babett erdőmérnök jelölt (2001): Az erdei gyógynövények hasznosításának lehetőségei (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Dimák Gábor erdőmérnök jelölt (2001): A természetközeli fahasználatok lehetőségei (konzulens: Gólya János).

 

2002

Dimák Gábor erdőmérnök jelölt (2002): A természetközeli fahasználatok lehetőségei (konzulens: Gólya János).

Farkas Renáta környezetmérnök jelölt (2002): Biomasszák komposztálással történő hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Fehér Sándor erdőmérnök jelölt (2002): A szabadföldi csemetetermesztés gépesítésének fejlesztése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla).

Horváth Barnabás erdőmérnök jelölt (2002): A boksaszenítés fejlesztési lehetőségei az IPOLYERDŐ Rt. területén (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Horváth Sándor erdőmérnök jelölt (2002): A fagázosítási kísérletek hőtermeléshez és hajtóanyagként történő hasznosításhoz (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Huszár Gergely környezetmérnök jelölt (2002): Vizsgálatok kisteljesítményű szélgenerátor alkalmazására a lokális energiatermelésben (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Nagy Zsuzsanna erdőmérnök jelölt (2002): Hozamvizsgálatok energetikai faültetvényeken (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Pálinkás Brigitta környezetmérnök jelölt (2002): Vizsgálatok a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének előkészítésére Tatán (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Pintér Ottó erdőmérnök jelölt (2002): A választékolás szakszerűségének hatása a fahasználat jövedelmezőségére (konzulens: Gólya János).

Szakálosné Mátyás Katalin (2002): A logisztika eredményei és lehetőségei az erdőgazdálkodásban /Közgazdaságtudományi Kar/ (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Varga Bernadett környezetmérnök jelölt (2002): Radon sugárzás vizsgálata Sopronban (konzulens: Dr. Dívós Ferenc).

 

2003

Ivelics Ramon környezetmérnök jelölt (2003): Lignocellulózok brikettálásával kapcsolatos anyag- és energetikai vizsgálatok (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Nagy Adriána környezetmérnök jelölt (2003): Pernyetározó rekultivációjával kapcsolatos biotechnológiai alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Para Zoltán távokt. környezetmérnök jelölt (2003): Regionális hulladéklerakó technológiájának vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Péter Antal távokt. környezetmérnök hallgató (2003): Hulladéklerakó korszerűsítésére vonatkozó tanulmány készítése (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Polgár András környezetmérnök jelölt (2003): Az egyutas műanyag-csomagolások hulladékgazdálkodási problémáinak és lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Pribilla Tímea erdőmérnök jelölt (2003): A bükk álgesztesedésének vizsgálata a Letenyei Erdészetben (ZALAERDŐ Rt.) (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Stern Viktor környezetmérnök jelölt (2003): A napenergia-hasznosítás egy lehetséges változatának vizsgálata a lokális energiaellátásban (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Világhy András erdőmérnök jelölt (2003): A vállalkozói fakitermelések vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Vityi Andrea (2003): Biomassza és műanyag hulladék keverékek energetikai hasznosításának lehetőségei. Gödöllő, szakmérnöki.

Zsilák Péter erdőmérnök jelölt (2003): Fogatos közelítés lejtős területű, természetközeli erdőkben (konzulens: Gólya János).

 

2004

Antal Gábor környezetmérnök jelölt (2004): Kis és közepes fabázisú kazánok felhasználási lehetőségei a lokális energiatermelésben (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Bindics Krisztián környezetmérnök jelölt (2004): A szélenergia hasznosítása a lokális energiatermelésben (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Faragó Viktória környezetmérnök jelölt (2004): a szennyvíztisztítás és szennyvíziszap-kezelés technológiai megoldásának vizsgálata a csornai szennyvíztelep példáján (Vityi Andrea).

Garancz Eszter környezetmérnök jelölt (2004): A szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének vizsgálata (Vityi Andrea).

Kovencz Orsolya környezetmérnök jelölt (2004): A műanyag hulladékgazdálkodás jelene és jövője, különös tekintettel biológiailag lebomló műanyag (BLM) hasznosítására (Vityi Andrea).

Reszler Krisztina környezetmérnök jelölt (2004): Alternatív energiák és energiahordozók felhasználási lehetőségeinek vizsgálata a Mátrában (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

 

2005

Barkóczi Zsolt erdőmérnök jelölt (2005): Kis és közepes fabázisú kazánok felhasználási lehetőségei a lokális energiatermelésben (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Donauer Barbara környezetmérnök jelölt (2005): Biogáz-termelés lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata osztrák és magyar feltételek mellett (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Gáspár Csaba környezetmérnök jelölt (2005): Munkahelyi zajhatások vizsgálata és értékelése (konzulens: Czupy Imre).

Horváth Zoltán környezetmérnök jelölt (2005): A szennyvíztisztítás műszaki-technológiai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a soproni tisztítóműben (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Izing András erdőmérnök jelölt (2005): Hazai akác és erdeifenyő alapanyagból hengermarással kialakított termékek gyártástechnológiájának kidolgozása (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Szabó Kristóf erdőmérnök jelölt (2005): Vékonyfa-hasznosítás lehetőségei Magyarországon (konzulens: Dr. Gólya János).

 

2006

Vágvölgyi Andrea környezetmérnök jelölt (2006): A Swedwood Sopron Bútor Kft hulladékgazdálkodásának és a hulladékgazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Vágvölgyi Andrea (2006): A TISZK szerepe, lehetőségei és problematikája. Mérnök-tanári diplomamunka, Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Tanárképző Intézet.

Varga Lajos környezetmérnök jelölt (2006): A szelektív hulladékgyűjtés helyzete és fejlesztés lehetőségei a Nyugat-magyarországi régióban (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

 

2007

Herk Tamás erdőmérnök jelölt (2007): Rövidfás munkarendszerek elemzése a Bakonyerdő Zrt.-nél (konzulens: Dr. Gólya János).

Kenesei Zsolt erdőmérnök jelölt (2007): A kőröshegyi csemetekert gépesítés fejlesztése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla).

Kladiva Tamás erdőmérnök jelölt (2007): Technológiai vizsgálatok energiaerdő telepítésénél az Egererdő Zrt. területén (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Németh János erdőmérnök jelölt (2007): A kihordó vontatók szerepe a Szombathelyi Erdészeti Zrt. fahasználatában (konzulens: Dr. Gólya János).

Riesing István környezetmérnök jelölt (2007): Tápanyag-utánpótlási kísérletek energetikai faültetvényeken (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Simon Tamás környezetmérnök jelölt (2007): Gamma-dózis vizsgálatok soproni lakásokban (konzulens: Dr. Dívós Ferenc).

Sümegi Zsolt környezetmérnök jelölt (2007): A Székesfehérvár-Csalai Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó jellemző műszaki és működési paraméterei, a depóniagáz hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Szalay Dóra környezetmérnök jelölt (2007): Napenergia hasznosítására alapozott kommunális hőszolgáltatás egy megoldásának vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Szörényi Gergely Áron környezetmérnök jelölt (2007): A szelektív hulladékgyűjtés helyzete és fejlesztési lehetőségei Sopronban (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Turza Péter környezetmérnök jelölt (2007): Nukleáris környezetellenőrzés a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló környezetében (konzulens: Dr. Dívós Ferenc).

Vereczkey Márton erdőmérnök jelölt (2007): A "vasló" alkalmazási lehetőségei a faanyag közelítésében (konzulens: Dr. Gólya János).

 

2008

Fehér Tamás erdőmérnök jelölt (2008): A méztermelés, mint a legjelentősebb erdei mellékhaszonvételi tevékenység kimutatható gazdasági eredményei és lehetőségei (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Gergyes Ramóna környezetmérnök jelölt (2008): Nagyvállalati hulladékgazdálkodási rendszer vizsgálata az AUDI Hungária Motor Kft. példáján (konzulens: Dr. Vityi Andrea).

Hájos Annamária környezetkutató jelölt (2008): Laboratóriumi fermentáló géppel biogáz előállítása, az összetétel valamint a melléktermékek vizsgálata (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Horváth Attila László erdőmérnök jelölt (2008): Vágástéri hulladék hasznosítása (konzulens: Dr. Gólya János).

Sereg Adrienn erdőmérnök jelölt (2008): A logisztika lehetőségei és eddigi eredményei a NYÍRERDŐ Zrt-nél (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin és Prof. Dr. Rumpf János).

Szalkai Linda környezetkutató jelölt (2008): A Soproni Állategészségügyi Kerület területén keletkező állati eredetű hulladékok kezelése (konzulens: Dr. Vityi Andrea).

Takács Katalin környezetmérnök jelölt (2008): Hulladékok termikus kezelésének jelenlegi helyzete és jövőbeni lehetőségei Magyarországon (konzulens: Dr. Vityi Andrea).

 

2009

Cser Noémi környezetmérnök jelölt (2009): A Dél-balatoni települések csatornázási és szennyvízkezelési helyzete, a fejlesztési lehetőségek vizsgálata (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Forgács Ákos környezetkutató jelölt (2009): A geotermikus energia hasznosításának jelenlegi és jövőbeni helyzete Magyarországon (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Horváth Adrienn környezetmérnök jelölt (2009):A személygépjárművek zajcsökkentésének műszaki lehetőségei (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Horváth Tamás erdőmérnök jelölt (2009): A csömödéri erdei kisvasút (konzulens: Dr. Gólya János).

Kovács Zoltán környezetkutató jelölt (2009): A szélenergia hasznosításának helyzete Magyarországon, jövőbeni fejlesztési lehetőségek (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Mód Orsolya erdőmérnök jelölt (2009): A Soproni Hegyvidék típusjelző lágyszárú növényeinek mellékhaszonvételi lehetőségei gyógynövényként (konzulens: Prof. Dr. Rumpf János).

Németh Adél környezetmérnök jelölt (2009): A közúti közlekedésből származó zajterhelés csökkentése a hangterjedés akadályozásával (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Papp Viktória környezettudós jelölt (2009): A biodízel előállításának és hasznosításának környezeti és gazdasági vonatkozásai (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Perlaki Zoltán környezetmérnök jelölt (2009): Agripellett-gyártási kísérletek végzése, pellettálási technológia elemzése (konzulens: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla).

Petrov Ilona környezetkutató jelölt (2009): A biomassza tüzelésre való áttérés lehetőségei, tapasztalatai és akadályai a Bakonyi Erőmű Zrt-nél (konzulens: Vágvölgyi Andrea)

Rakovics Andrea erdőmérnök jelölt (2009): A szarvasgomba gyűjtése és termesztése (konzulens: Dr. Gólya János).

Szabó Mónika környezetmérnök jelölt (2009): A vasúti közlekedésből származó zaj hatása a lakókörnyezetre (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Szücs Zoltán környezetkutató jelölt (2009): A szombathelyi hulladéklerakó állapotfelmérése, a rekultivációs és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Weixler Szilvia környezetkutató jelölt (2009): A szombathelyi hulladéklerakó állapotfelmérése, a rekultivációs és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

 

2010

Riegler András környezetkutató jelölt (2010): A szélerőművek környezeti hatásainak vizsgálata Magyarországon (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Zoltai Viktória környezetmérnök jelölt (2010): A termikus hulladékkezelés vizsgálata a Győri Hulladékégető Kft-nél (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

 

2011

Csernyén Petra környezetmérnök jelölt (2011): Depóniagáz kinyerésének technológiája és felhasználásának lehetőségei a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Hulladéklerakó telepén (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Lucza Gábor erdőmérnök jelölt (2011): Fás szárú energianövényre alapozott farmgazdaság komplex vizsgálata (konzulens: Dr. Marosvölgyi Béla).

Mester Zsuzsanna erdőmérnök jelölt (2011): Kötéldarus közelítés a Pilisi Parkerdő Zrt-nél (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Spiegler Mihály környezetmérnök jelölt (2011): Szombathelyi illegális hulladéklerakók felszámolásának problematikája (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Tóth Julianna környezetmérnök jelölt (2011): A zalaegerszegi települési hulladéklerakó állapotfelmérése, rekultivációjának és a területi hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata (konzulens: Dr. Vityi Andrea, Vágvölgyi Andrea).

Völker Zsuzsanna környezetmérnök jelölt (2011): Energiahatékonyság javítása, megújuló energiák hasznosításának lehetőségei a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában (konzulens: Dr. Marosvölgyi Béla).

 

2012

Deák Ágnes Zsuzsanna környezetmérnök jelölt (2012): Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű zajkibocsátásának vizsgálata (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Dékány Béla erdőmérnök jelölt (2012): A lovak szerepe a mai erdőgazdálkodásban (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Gál Tamás környezetmérnök jelölt (2012): Közúti zajterhelés vizsgálata és elemzése a 85-ös számú főútvonal Kapuvár városon áthaladó szakasza mentén (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Imrik Petronella környezetmérnök jelölt (2012): A királyegyházi cementgyár működtetése zöld energiával (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Károlyi Anita környezetmérnök jelölt (2012): Folyékonyhulladék-lerakás problémakörének vizsgálata Magyarországon (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Kiss Róbert környezetmérnök jelölt (2012): A nitrifikáció intenzitás-változásának vizsgálata a telki szennyvíztisztító telep FBR rendszerű reaktorában (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Komáromi Róbert erdőmérnök jelölt (2012): A JENZ HEM 582 R típusú aprítógép alkalmazásának vizsgálata az Egererdő Erdészeti Zrt. területén (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

Kováts Lajos környezetmérnök jelölt (2012): A szelektív hulladékgyűjtés helyzetének elemzése és fejlesztési lehetőségei a Balaton déli régiójában (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

László Zsolt környezetmérnök jelölt (2012): „Szennyvízből üzemanyag”- Zalaegerszeg a zöld város felé vezető úton (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Madar Gergő erdőmérnök hallgató (2012): VALMET 911.3 típusú többműveletes fakitermelő gép alkalmasságának vizsgálata (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Pallag Ákos környezetmérnök jelölt (2012): A Győri Likőrgyár Zrt. irodaépületének energetikai auditálása (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Papp Krisztián erdőmérnök jelölt (2012): A kérgezés múltja, jelene, jövője (konzulens: Major Tamás).

Szily Attila erdőmérnök jelölt (2012): A fakitermelés kíméletessége a Mecsekerdő Zrt-nél (konzulens: Major Tamás).

Timár Dániel környezetmérnök jelölt (2012): A regionális megújuló energia potenciál vizsgálata Magyarországon a güssingi „ökoEnergieland” modellrégió alapján (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

Tóth Gergely erdőmérnök jelölt (2012): Univerzális traktorok alkalmazása a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Pápai Erdészetének fahasználatai során (konzulens: Szakálosné Mátyás Katalin).

 

2013

Darvas Tamás erdőmérnök jelölt (2013): A bükk álgesztesedési folyamatának és a gesztes faanyag vizsgálata az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. területén (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin).

Horváth Péter erdőmérnök jelölt (2013): A szarvasgomba, mint jelentős erdei mellékhaszonvételi lehetőség Magyarországon (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin).

Heckenast Ádám környezetvédelmi mérnök jelölt (2013): Fenntartható városi tömegközlekedés kísérleti megvalósítása helyben előállított bioüzemanyag bázison, Zalaegerszeg példáján (konzulens: Dr. Vityi Andrea).

Kormány György erdőmérnök jelölt (2013): A JENZ HEM 582 típusú aprítógép alkalmazásának vizsgálata a ZALAERDŐ Erdészeti Zrt. területén (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Kurucz Gergő környezetmérnök MSc jelölt (2013): A tatai biomassza fűtőmű alapanyagellátottságának elemzése (konzulens: Dr. Czupy Imre).

Sárik Péter erdőmérnök jelölt (2013): Munkarendszerek összehasonlító vizsgálata a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetének területén (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin).

Sovány Mihály erdőmérnök jelölt (2013): Ponsse Ergo 8WD típusú többműveletes fakitermelő gép alkalmazásának vizsgálata (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Várhidi Ferenc környezetmérnök Msc jelölt (2013): A rövid vágásfordulójú fásszárú energetikai ültetvények értékelése a hazánkban alkalmazott fajtákon keresztül (konzulens: Vágvölgyi Andrea).

 

2014

Erős Ádám erdőmérnök jelölt (2014): A soproni Fáber-réti szelídgesztenye fajtagyűjtemény (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).

Lászka István Attila erdőmérnök jelölt (2014): A magyarországi méztermelés és fejlesztési lehetőségei (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).

Kisgyörgy Zoltán erdőmérnök jelölt (2014): Timberjack típusú többműveletes fakitermelő gép vizsgálata fenyőpusztulásban (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

 

2015

Varga István erdőmérnök jelölt (2015): Az EGERERDŐ Zrt. Tűzifa Udvarának vizsgálata. (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).

Horváth Ádám erdőmérnök jelölt (2015): Északerdő Zrt. és alvállalkozóinak gépesítési- és szocio-ökonómiai helyzete (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Dr. Horváth Sándor Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet).

Bús Ákos erdőmérnök jelölt (2015): Timberjack 1410B típusú kihordó gép vizsgálata (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Illés László erdőmérnök jelölt (2015): MAN TGA 26410 és MAN TGS 26480 típusú tehergépkocsik faanyagmozgatásban történő alkalmazásának vizsgálata (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Kálmán Miklós erdőmérnök jelölt (2015): Sampo típusú többműveletes fakitermelő gép vizsgálata a Zalaerdő Zrt-nél (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

Stumpf Róbert erdőmérnök jelölt (2015): Ponsse típusú erdészeti gépek alkalmazásának vizsgálata a VADEX Zrt. területén (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin, Horváth Attila László).

 

2016

Eszlinger Tamás erdőmérnök jelölt (2016): John Deere 1410 D forvarder vizsgálata a Bakonyerdő Zrt. területén (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).

Németh Márk erdőmérnök jelölt (2016): A franciavágási retortaszenítő vizsgálata (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).

Szabó Dániel erdőmérnök jelölt (2016): Az aprítéktermelés logisztikája a VÉRTESI ERDŐ ZRT. területén (konzulens: Szakálosné Dr.Mátyás Katalin).