Új diplomaterv témajavaslatok

Az Erdőmérnöki Szak hallgatóinak:

1.    Erdei gyümölcsök hasznosítási lehetőségei. (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

2.     Fakitermelési munkarendszerek vizsgálata. (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus / Dr. Horváth Attila László tudományos munkatárs)

3.     Különböző közelítési technológiák/technikák összehasonlító vizsgálata. (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus / Dr. Horváth Attila László tudományos munkatárs)

4.     Aprítéktermelés technológiai, gazdasági és logisztikai kérdései. (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus / Dr. Horváth Attila László tudományos munkatárs)

5.     Többműveletes fakitermelő gépekkel végzett fahasználatok elemzése. (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus / Dr. Horváth Attila László tudományos munkatárs)

6.      A bükk álgesztesedésének vizsgálata egy erdőgazdaság területén (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

 
7.        A fakitermelés során okozott károk mérési és csökkentési lehetőségei (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

8.      A kötéldaruval végzett közelítés hazai helyzete és fejlesztési lehetőségei (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

9.         A közelítő gépek hatása az erdei talajra (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

10.      A logisztika eredményeinek alkalmazása a fahasználatban (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

11.      A szabadföldi csemetetermesztés gépesítés-fejlesztése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár)

12.      A vékonyfa-hasznosítás technikai és technológiai megoldásai (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

13.      A vonszolásos és a kihordásos közelítés műszaki, ökológiai és ökonómiai összehasonlítása (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

14.      Adapterekkel felszerelt motorfűrészek alkalmazási lehetőségei (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

15.   Aprítógépek alkalmazhatóságának vizsgálata (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

16.   Az ember fiziológiai és pszichológiai igénybevétele a fakitermelési munkákban (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

17.   Az erdei mellékhasználat egy konkrét területének helyzete és fejlesztési lehetőségei (pl. boksaszenítés) (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

18.   Csúcsköbözés és középátmérő szerinti köbözés összehasonlító elemzése (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

19.   Erdészeti erőgépek tüzelőanyag fogyasztásának elemzése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár)

20.   Erdészeti munkásvédelmi felszerelések védőhatása és hordhatósága (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

21.   Erdészeti tehergépkocsik összehasonlító értékelése (konzulens: Dr. Horváth Béla egyetemi tanár)

22.   Erdőgazdasági gépek hidraulikus hajtásainak elemzése (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

23.   Erdőtüzek elleni védelem technikai hátterének fejlesztése (konzulens: Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár)

24.   Faanyag-szállítások gazdaságossági határtávolsága az egyes választékoknál (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

25.   Faanyag-számbavétel terepi adatrögzítő eszközökkel (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

26.   Fahasználatok számítógépes tervezése egy erdészet területén (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

27.   Fakitermelési költség-hozam elemzések egy erdőgazdaság adatai alapján (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

28.   Felmérés a magyar motorfűrész-használói igényekről és szokásokról (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

29.   Harveszterek alkalmazhatósága hazai állományokban (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus/ Dr. Horváth Attila László tudományos munkatárs)

30.   Magánerdőkben alkalmazható fahasználati munkarendszerek (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

31.   Szálalóvágások fakitermelési munkarendszerei és technológiái (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

32.   Számítógépes program készítése a fahasználatok hosszú távú tervezéséhez (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

33.   Tuskóaprítás és hasznosítás hazai helyzete, adott gép vizsgálata (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

34.   Tuskókiemelés gépesítése (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

35.   Tuskós területű erdőfelújítások gépesítésfejlesztése (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

36.   Tuskózás és tuskókezelés egy erdészet/erdőgazdaság területén (konzulens: Dr. Major Tamás egyetemi adjunktus)

37.   Viharkárosított állományok kitermelési problémái (konzulens: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus)

 

 

A Környezetmérnöki MSc Szak és a Környezettan MSc Szak hallgatóinak:

 

1.      Közúti zajterhelés vizsgálata és elemzése főútvonal településen áthaladó szakasza mentén (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

2.      Tervezett létesítmény zajkibocsátásának elemzése, zajvédelmi hatástanulmány készítése (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

3.      Közúti zajterhelés vizsgálat a 85-ös számú főútvonal Kapuvár városon áthaladó szakaszán (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

4.      A biomassza energetikai célú hasznosítása fűtőművekben (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

5.      Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű zajkibocsátásának elemzése, zajvédelmi hatástanulmány készítése (konzulens: Dr. Czupy Imre egyetemi docens)

6.        Biogáz technológiák összehasonlító gazdasági elemzése (konzulens: Dr. Vityi Andrea egyetemi docens/ Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus).

7.        Hulladéklerakók rekultivációjának tervezése, vizsgálata (konzulens: Dr. Vityi Andrea egyetemi docens / Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus).

8.        Energiahatékonysági vizsgálatok épületeknél (konzulens: Dr. Vityi Andrea egyetemi docens / Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus).

9.        Szelektív hulladékgyűjtés eredményességét, várható jövőjét feltáró elemzések (egész ország, régió, megye) (konzulens: Dr. Vityi Andrea egyetemi docens / Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus).

 

 

Megjegyzés: fogadjuk a hallgatók által kezdeményezett diplomaterv témákat is, ha azok a szakterületeink valamelyikéhez illeszkednek, és megfelelnek diplomatervezés követelményeinek.