Új TDK dolgozat témajavaslatok

TDK témákként a diplomaterv és a szakdolgozat témajavaslatainkat, illetve azok szűkített formájú kidolgozását kínáljuk. Ez lehetővé teszi a diplomaterv és a szakdolgozat készítés kötelező idejűnél korábbi elkezdését, biztosítva ezzel a témakörben történő alaposabb elmélyedést.

 

 

Megjegyzés: fogadjuk a hallgatók által kezdeményezett TDK témákat is, ha azok a szakterületeink valamelyikéhez illeszkednek, és megfelelnek TDK készítés követelményeinek.