Javasolt doktori (PhD) témák

 

1)

Témavezető:

Prof. Dr. Horváth Béla

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Ártéri erdők alsó fás szárú szintje betakarító gépsorának fejlesztése.

A téma részletesebb leírása:

A fa energetikai hasznosítását segítő gépfejlesztéseket indokolja, hogy hazánkban az elmúlt években dinamikus fejlődés volt tapasztalható a fás biomassza energetikai hasznosításának területén, főleg a nagy erőművi felhasználások miatt. A hagyományos erdőkből energetikai célokra kihozható faanyag mondhatni egészét a már működő erőművek és a lakosság tűzifa-igénye leköti. Némi tartalék még a vágástéri melléktermék és az ártéri erdők alsó szintjének fás szárúiban rejlik. Az ártéri erdők alsó fás szárú szintjének folyamatos letermelését árvízvédelmi szempontok is indokolják. E minőségek eddigi begyűjtése gazdaságosan nem volt megoldható. Az árviszonyok várható alakulása mellett elképzelhetők e területekhez kötődőek is olyan gépfejlesztések, amelyek a folyamat egészét gazdaságossá teszik.

 

2)

Témavezető:

Prof. Dr. Horváth Béla

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Erdősítések sorkövető mechanikus ápolásának gépesítés-fejlesztése.

A téma részletesebb leírása:

Napjainkban az erdősítések mechanikai ápolása (gyomirtása) sorközönként, általában szárzúzókkal történik, viszonylag pontatlan sorkövetés mellett. Napjainkban az EU-s elvárások – alapvetően a parlagfű visszaszorítása miatt – 10 cm-en belüli sorkövetési pontosságot fogalmaznak meg.

Több irányból vetődött fel az igény a probléma egyidejűleg több sorközös gépi megoldására, pontos sorkövetés mellett. Tekintettel arra, hogy jelenleg a piaci kínálatban nincs olyan gép, amely a vázolt feladatot megoldani tudná, szükséges a fejlesztésével foglalkozni.

 

3)

Témavezető:

Prof. Dr. Horváth Béla

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Hengeresfa-termelő energetikai faültetvények betakarításának gépesítés-fejlesztése.

A téma részletesebb leírása:

A fa energetikai hasznosítását segítő gépfejlesztéseket indokolja, hogy hazánkban az elmúlt években dinamikus fejlődés volt tapasztalható a fás biomassza energetikai hasznosításának területén, főleg a nagy erőművi felhasználások miatt. A hagyományos erdőkből energetikai célokra kihozható faanyag mondhatni egészét a már működő erőművek és a lakosság tűzifa-igénye leköti.

A fás biomasszán alapuló energiatermelés csak úgy bővíthető, ha ilyen irányú új telepítések (rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények, hengeresfa-termelő energetikai faültetvények) történnek. Ezek gépesítése napjainkban még nincs megnyugtatóan megoldva, mindkét területre összehangolt gépsorok kialakítása szükséges. E gépsorok a telepítési-ápolási oldalon nem kell, hogy számottevő különbséget mutassanak, a betakarítási oldalon azonban – igazodva a betakarítandó faanyag méretéhez, minőségéhez – eltérőek lesznek. A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények rövid, 1-2 éves vágásfordulóval viszonylag vékony törzsátmérőjű, 1-5 cm-es faanyagot adnak, míg a hengeresfa-termelő energetikai faültetvények hosszabb vágásfordulóval (3-5 év) méretesebb törzsátmérőjű (10-15 cm) végterméket produkálnak.

  

4)

Témavezető:

Prof. Dr. Horváth Béla

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények betakarításának gépesítés-fejlesztése.

A téma részletesebb leírása:

A fa energetikai hasznosítását segítő gépfejlesztéseket indokolja, hogy hazánkban az elmúlt években dinamikus fejlődés volt tapasztalható a fás biomassza energetikai hasznosításának területén, főleg a nagy erőművi felhasználások miatt. A hagyományos erdőkből energetikai célokra kihozható faanyag mondhatni egészét a már működő erőművek és a lakosság tűzifa-igénye leköti.

A fás biomasszán alapuló energiatermelés csak úgy bővíthető, ha ilyen irányú új telepítések (rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények, hengeresfa-termelő energetikai faültetvények) történnek. Ezek gépesítése napjainkban még nincs megnyugtatóan megoldva, mindkét területre összehangolt gépsorok kialakítása szükséges. E gépsorok a telepítési-ápolási oldalon nem kell, hogy számottevő különbséget mutassanak, a betakarítási oldalon azonban – igazodva a betakarítandó faanyag méretéhez, minőségéhez – eltérőek lesznek. A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények rövid, 1-2 éves vágásfordulóval viszonylag vékony törzsátmérőjű, 1-5 cm-es faanyagot adnak, míg a hengeresfa-termelő energetikai faültetvények hosszabb vágásfordulóval (3-5 év) méretesebb törzsátmérőjű (10-15 cm) végterméket produkálnak.

 

5)

Témavezető:

Prof. em. Dr. Rumpf János

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Erdőhasználat a folyamatos borítású erdő-területeken.

A téma részletesebb leírása:

A társadalmi mozgalmak által is igényelt folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodásban a fakitermelések végrehajtását alapvetően befolyásoló tényezők jelentősen eltérnek a vágásos üzemmódban megszokott feltételektől.

Az ilyen erdőkben végzett fahasználatok újszerű kíméletes eszközök és eljárások alkalmazását igénylik, melyek még elfogadható költséggel működtethetők a bonyolultabb munkakörülmények között is.

Mindezek új szemléletet és megközelítésmódot igényelnek a munkarendszerek kidolgozásánál és a gyakorlati alkalmazásoknál.

A legfontosabb új alapelvek és módszerek feltárása a fő feladat a téma kidolgozása során; – a költségek és hozamok várható módosulásait is hangsúlyosan vizsgálva.

  

6.

Témavezető:

Prof. Dr. Rumpf János

Tudományág:

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

A kutatási téma címe:

Erdei melléktermékek hasznosításának lehetőségei.

A téma részletesebb leírása:

Az erdőgazdálkodás egységnyi területre jutó jövedelmezőségét esetenként jelentősen lehet növelni, ha a főtermék (a faanyag, az erdei faválasztékok) mellett a melléktermékek hasznosítását, előállítását, forgalmazását is gazdálkodásunk szerves részének tekintjük.

Az erdei mellékhaszonvétel sokirányú tevékenység, melyhez az erdei gyümölcs, a gomba, a gyógynövény, a vékony faanyag, a mag, a díszítőanyag stb., és a fa kémiai hasznosítása; valamint a felszíni bányászat, a vadászat, a méhészet, a fűz- és nádtermelés, illetve -feldolgozás tartozik.

Az erdei melléktermékek mind a hazai, mind a külföldi piacokon jól értékesíthetők, és nem lebecsülendő kiegészítő jö­vedelmet jelent az ezzel foglalkozó vállalatoknak és személyek­nek.

Napjainkban ezeket a lehetőségeket alig használjuk ki, pedig a gyakran kézimunka-igényes tevékenység a vidék népességmegtartó-képességét is növelné – jelentős árbevételek jelentkezése mellett.

Ezeknek a lehetőségeknek a feltárása és a korszerű hasznosítás reális eredményeinek a kimutatása a kutatás legfontosabb feladata; a természetvédelmi korlátozások figyelembevételével.

 

 7.

Témavezető:

Dr. habil. Czupy Imre

Tudományág:

Környezettudományok

A kutatási téma címe:

Környezeti zajhatások kockázatelemzése.

A téma részletesebb leírása:

A környezeti hatótényezők feltárása, azonosítása és értékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) kiépítésének és működtetésének alapját képezik. A kutatás célja:

- a zajforrások forrásjellemzőinek (hangteljesítmény, zajspektrum, időfüggvény) meghatározása,

- a terhelési előfordulások környezetkárosító hatásának és valószínűségének elemzése,

- a jellegzetes terhelési esetek, a károsodás mértékének áttekintése és értékelése.

A károsodások és terhelési viszonyok kapcsolata alapján tudományosan megalapozott károsodás kockázat becslési eljárás dolgozható ki. Az eredmények felhasználhatók a hatótávolságok tervezéséhez, illetve figyelembe vehetők a környezeti hatásvizsgálatokban.